Weekend 1
Ik
Hoe ontwikkel je een constructief en creatief ego: open, flexibel en verbonden? In een weekend waarin hoofd, lichaam en intuïtie niet langer los van elkaar, maar als één worden aangesproken, herken je welke gedachten en gevoelens jou keer op keer de pas afsnijden, je tegenhouden om te kunnen doen wat werkelijk belangrijk voor je is. Rust heeft niets te maken met stilte, met stilstand, maar met overzicht en helderheid, ook in het oog van de storm. Je gaat inzien wat ervoor nodig is om samenhang en focus te ontwikkelingen zodat je op de juiste momenten kunt versnellen.

Thema’s

 • Hoe creëer je lichaamsbewustzijn zodat je het hele palet aan emoties kunt doorvoelen zonder erdoor overspoeld te worden?

 • Hoe laat je jouw denkkracht voor je werken in plaats van dat het jou bewerkt en ontkracht?

 • Hoe ga je om met ‘innerlijke’ tegenstrijdigheden?

 • Hoe kun je het effect van overweldigende ervaringen in je lichaam traceren en transformeren?

 • Hoe kun je in het hier-en-nu zijn, en tegelijk alle verscholen delen van je verleden leren kennen zodat de toekomst ongestoord kan aansluiten?

Persoonlijke ontwikkeling betekent niet een terugtrekking in jezelf, maar het tegenovergestelde: jezelf in de wereld plaatsen en met jouw unieke kracht bijdragen aan kwalitatieve groei, voor alles en iedereen.

Weekend 2
Wij
Je gaat tijdens dit weekend ervaren dat wie je bent drijft op creatie en relaties. Authenticiteit is niet het resultaat van een oneindig innerlijke zoektocht, maar ligt besloten in de manier waarop je je in het hier-en-nu met anderen verbindt. Onzekerheid, ongemakkelijkheid en weerstand neem je niet langer persoonlijk maar grijp je aan als transitie-momenten. Relaties zijn ontdaan van machtsdynamieken en worden ontdekkingstochten. Je krijgt kennis van groepspatronen en je gaat aan de slag met dialoog-technieken – zoals het Socratisch-gesprek en Holding the Space – zodat je zelfs de meest complexe situaties kunt faciliteren naar interesse en gezamenlijke creatie.

Thema’s

 • Hoe zet je verschillen en polariserende krachten om in interesse, inspiratie en gezamenlijke actie?

 • Hoe doorleef je essentiële gevoeligheden als openheid, interesse en compassie, zonder aan jezelf voorbij te gaan?

 • Hoe kom je in contact met essentiële onderstromen zodat geadresseerd kan worden wat er werkelijk speelt en nodig is?

 • Hoe creëer je ‘presence’ (een krachtige aanwezigheid) zodat je in-tune blijft met iedereen om je heen, ook onder druk en stress?

Je gaat ervaren hoe je verbonden bent met anderen en de wereld om je heen, waardoor de realiteit anders oplicht; alles wat je doet werkt door, in het allerkleinste en in het allergrootste.

Weekend 3
Wereld
We creëren tijdens dit weekend een concreet sociaal, maatschappelijk project: een serie podcasts, een documentaire, een magazine of wat er vanuit de groep opkomt. De huidige tijd vraagt om een nieuwe verbeelding van de wereld. Nadat vijf eeuwen het ‘ik’ centraal heeft gestaan, is het tijd voor iets anders. Je gaat ervaren dat je met alles en iedereen in relatie staat: we zijn ecologisch verbonden. Dat leidt tot nieuwe vormen van creativiteit. Innovatieve en holistische pioniers komen langs om je te ontregelen, te vertragen en te versnellen. De verbeeldingskracht waarop je stuit reikt verder dan je kunt bedenken of voorvoelen. Het wordt helder hoe je kunt bijdragen aan kwalitatieve groei voor iedereen.

Thema’s

 • Hoe blijf je in tijden van intense veranderingen open en flexibel; hoe vergroot je je aanpassingsvermogen?

 • Welke externe krachten hebben impact op je, en hoe kun je zelf impact maken op de wereld om me heen?

 • Hoe krijg je zicht op jouw interesses en verlangens, en hoe zet je die op een constructieve manier in de wereld?

 • Hoe ‘master’ je alle processen om in verbinding te blijven, zodat je blijft vernieuwen en nieuwe mogelijkheden creëert?

Je staat niet in het centrum van de wereld, ook niet erboven of ernaast; je bent een eco-schakel in een groter geheel waarmee je via creativiteit en aandacht de wereld steeds opnieuw vormgeeft.