André Platteel
ARTIKEL

Na twee jaar voorbereiding zijn we met Your Lab een samenwerking gestart met de gemeente Amsterdam. We gaan programma’s ontwikkelen voor jongeren die in de drugscriminaliteit zitten, en met jongeren die high impact crimes plegen, de zogenaamde Top1000. Hoe kun je de omgeving van jongeren verbeteren en hun individuele mogelijkheden verruimen waardoor geweld en criminaliteit niet langer een optie zijn?

We starten met een speciaal ontwikkeld Lab om jongeren op te leiden tot ervaringsdeskundigen, zodat ze als informele leiders in hun buurten andere jongeren kunnen inspireren uit de criminaliteit te gaan.

Deelnemers gaan aan de slag met vier hoofdterreinen: IK (zelfontwikkeling), WIJ (hoe zorg je voor gezonde en krachtige relaties), WIJK (netwerken leren kennen en onderzoeken hoe je binnen je wijk andere jongeren kunt inspireren om uit de criminaliteit te gaan) en WERELD (hoe zorg je ervoor dat je je plek in de samenleving inneemt en andere jongeren daar ook bij helpt, via werk of stage of eigen ondernemerschap).

Deelnemers krijgen ervaringsgerichte trainingen waardoor ze destructieve patronen kunnen transformeren en er een creatieve en daadkrachtige focus ontstaat.

Deelnemers gaan vijf maanden intensief aan de slag. Ze creeëren mentale en fysieke vitaliteit, krijgen inzicht in coachingstechnieken, in de basisbeginselen van psychologie, criminologie en sociologie. Ze leren om te gaan met agressie, weerstand en hoe ze moeten handelen als ze onder druk komen te staan. Deelnemers krijgen ook praktijkcases voorgelegd van justitie en politie waarop ze reflecteren. En ze krijgen ervaringsgerichte trainingen zoals we bij Your Lab gewend zijn, waardoor ze destructieve patronen kunnen transformeren en er een verbonden, daadkrachtige focus ontstaat.

Onderdeel van het Lab is een langdurig meester/ gezelconstructie; deelnemers lopen mee met inspirerende figuren uit hun wijken die nu al in staat zijn jongeren te inspireren criminaliteit te verruilen voor een constructief, kansrijk pad.

We gaan voor dit project samenwerken met tal van partijen waaronder Young Colfield, VICE en Patta, en tal van trainers en specialisten. De eerste 12 jongeren starten eind februari. We kunnen niet wachten om met die groep aan de slag te gaan en zullen via deze site regelmatig verslag doen van het proces.

Dit project wordt mede gefinancieerd door: Kans Fonds, VSB Fonds, Triodos Foundation, Stichting Janivo, Stichting Boschuyzen en Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe.

NIEUWSBRIEF